Winkelmandje

Inleiding

Beauty Skincare neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@beautyskincare.nl.

Wie is Beauty Skincare?

Beauty Skincare is de eenmanszaak Schoonheidssalon Beauty Skincare, kantoorhoudende te (7901 BK) Hoogeveen aan de Raadhuisstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01161184.

Beauty Skincare is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Skincare de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Beauty Skincare heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, via de website, telefonisch of via het online afspraken systeem.

Hoe gebruikt Beauty Skincare uw gegevens?

Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Beauty Skincare persoonsgegevens over u verwerkt. Door gebruik te maken van onze service in de salon en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Beauty Skincare heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, via de website, telefonisch, email of via het online afspraken systeem. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacyverklaring vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Afspraak en e-mail

Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Beauty Skincare wordt gebruik gemaakt van het beveiligde programma Mailchimp. Uw gegevens worden alleen met uw toestemming verstrekt aan mailchimp om zo op de hoogte te blijven van de acties, informatie etc. van Beauty Skincare.

Afspraakgegevens

Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om automatisch voor kortingspunten te sparen en kunnen wij u beter adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd software programma genaamd Salonized. Daarbij is onze website voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Grondslag en bewaartermijn van gegevens

De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.

Google, Facebook en Instagram

Google Analytics

Beauty Skincare maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Analytics verzamelt Beauty Skincare bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Facebook en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Website van Derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Beauty Skincare over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Beauty Skincare. U kunt verzoeken dat Beauty Skincare uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beauty Skincare te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beauty Skincare of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Beauty Skincare te verkrijgen. Beauty Skincare zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beauty Skincare u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beauty Skincare

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beautyskincare.nl. Beauty Skincare zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Beauty Skincare een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beauty Skincare uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Beauty Skincare

Het kan zijn dat Beauty Skincare verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Beauty Skincare uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beautyskincare.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Beauty Skincare uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@beautyskincare.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Locatie
Beauty Skincare
Alteveerstraat 11
7906 CA Hoogeveen
Tel: 06 - 1381 8059
Openingstijden
Dinsdag: 9.00 - 17.30
Woensdag: 9.00 - 17.30
Donderdag: 9.00 - 17.30
Vrijdag: 9.00 - 12.00